Cradle to Cradle

Officemeubels – duurzaam ondernemen naar model cradle to cradle

Als exclusieve aanbieder van tweedehands stoelen, bureaus, kasten en andere accessoires voor de inrichting van kantoor en magazijn staat Officemeubels voor het voeren van een duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid. Op die manier houden we optimaal rekening met de toekomst van het milieu, de aarde en de mensheid, zodat we de generaties die na ons komen niet opzadelen met een verwaarloosde en uitgeputte wereld en leefomgeving. Daarom proberen wij bij Officemeubels steeds meer te werken volgens het zogeheten cradle to cradle principe. Door de toepassing van het dit concept kunnen onze klanten ervan op aan dat er alles aan gedaan wordt om op een harmonieuze manier met de aarde en de mogelijkheden die zij biedt om te gaan. Op de lange termijn zal het dit model dan ook zeker zijn vruchten afwerpen op onze consumptiemaatschappij. Hierbij geldt echter wel dat hoe vroeger wij ons dit realiseren, hoe eerder de positieve effecten ervan merkbaar zullen zijn.


Bekijk ons assortiment

Oorsprong en grondbeginsel

Het idee is een nog relatief jong uitgangspunt in de ontwerp- en productiewereld. Er zijn in de laatste decennia van de twintigste eeuw diverse publicaties verschenen, waarin de noodzaak van een hernieuwde kijk op produceren en ontwerpen werd benadrukt. Daarnaast werden voor verschillende industrieën milieubewuste duurzaamheidsconcepten uitgedacht en toegepast, zij het nog zonder de term cradle to cradle hierbij te gebruiken. Het begrip als zodanig is voor het eerst geïntroduceerd in het in 2002 verschenen boek Cradle To Cradle: Remaking The Way We Make Things van de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michael Braungart. De noodzaak van het duurzaam ontwerpen en produceren met het oog op de volgende generaties bestond al langer, maar het principe stelt het nog iets scherper. Het gaat ervan uit dat de huidige generatie op een zo duurzame wijze in zijn behoeften moet gaan voorzien dat het de mensheid in de toekomst meer mogelijkheden oplevert.

Afval = voedsel als uitgangspunt

Het basisprincipe is de opvatting dat afval voedsel is. Niet zo zeer in de betekenis van voedsel voor mens of dier, maar als basismateriaal in het ontwerp van andere producten. Volgens het cradle to cradle model zouden alle materialen die worden toegepast in een bepaald product weer moeten worden gebruikt in een ander product nadat het eerste zijn algemene werking, bruikbaarheid of toepassing verloren heeft. In plaats van op de afvalhoop te belanden krijgen deze materialen dus een tweede leven. Essentieel voor de gedachte is dat daarbij geen verlies van kwaliteit optreedt en dat alle bijproducten die erbij ontstaan op hun beurt opnieuw moeten kunnen worden gebruikt of milieuneutraal zijn. Waar veel bedrijven voor hun productiemethoden tegenwoordig kiezen voor varianten die minder belastend zijn voor ecosystemen en het milieu, wordt bij dit concept juist getracht om goed te zijn in plaats van minder slecht.

Toepassingen bij Officemeubels

In de praktijk van Officemeubels proberen wij om bij de inkoop van tweedehands meubels rekening te houden met de wijze waarop deze geproduceerd zijn. Gelukkig breidt het aantal bedrijven dat bij de ontwikkeling van kantoormeubilair deze productieprocessen toepast zich steeds verder uit. Zij passen in de ontwerpen van hun kantoormeubels cradle to cradle materialen toe die 100% afbreekbaar zijn of op een andere manier een plaats vinden in de biologische of technische kringloop. Tevens gebruiken deze bedrijven bij het produceren milieuvriendelijke productieprocessen. In de toekomst willen wij bij Officemeubels meer en meer gebruikte kantoormeubelen in de webshop en showroom gaan aanbieden die het cradle to cradle label verdienen. Zo combineert u door bij ons te kopen ongekend prijsvoordeel met optimaal milieuvoordeel!


Neem contact op